התחדשות עירונית – תב"ע

filler

נווה שרת - תל אביב

נווה ישראל - תל-אביב

פילר

פילר

שדה דב - תל אביב

מגדל קישון בני ברק

נווה ישראל, תל-אביב

פילר

דופן הקריה, תל-אביב

רודד, אילת

דופן הקריה - תל-אביב

שדה דב, תל-אביב