פרטי הפרוייקט

שם פרויקט: בי"ס למדעים, גני תקווה
מיקום:        גני תקווה
אדריכל:      צדיק אלייקים אדריכלים
יזם:           עיריית גני תקווה
WAWA:    הכנת הפרוגרמה לתחרות האדריכלית
מבנה:        בית ספר תיכון

הקדמה

מועצת גני תקווה יזמה תחרות אדריכלית סגורה לתכנון בי"ס תיכון ירוק שיעמוד בדרישות התקן ליד הבינלאומי (GOLD LEED ).
היות ותקן ליד (LEED) לבתי ספר היה בחזקת אניגמה למרבית – אם לא לכל – המעורבים בדבר, נדרשה מצידנו פעילות לינארית לקידום הפרויקט כפרויקט LEED ובתוך כך :

הדרכה ומתן ההנחיות לגורמי התכנון והחינוך במועצה ולאדריכלים המשתתפים בתחרות התכנון באשר לתכנון העומד בתקן ליד (LEED), הכנת פרוגרמה ירוקה שהכנו בהתאם לדרישות תקן ליד LEED Gold לבתי ספר, שיפוט ההגשות לתחרות בהיבט התכנון הירוק והעמידה בדרישות תקן ליד (LEED).

אתגרים

יצירת פרוגרמה ירוקה תואמת את תקן ליד גולד (LEED GOLD) והנחלתה למזמינים ולאדריכלים המשתתפים בתחרות.
הובלת הפרויקט להשגת היעדים הגבוהים ביותר בתחום הקיימות, באופן המבטא את הערכים החשובים בתחום האדריכלות הירוקה, ואשר יהיו בעלי נראות על מנת שישמשו באמצעי להקניית המסרים הירוקים בקרב התלמידים, והכל כמובן במסגרת המיגבלות התקציביות.

ערך המוסף

קידום מצוינות במבני חינוך באמצעות הובלת תכנון הקמפוס לפי תקן ליד גולד (LEED GOLD).
בחינת החומר שהוגש לתחרות בהיבטים אובייקטיביים של עלות-תועלת למיקסום הערכים לבניה ירוקה, מתוך ההבנה של תרומת התכנון לשיפור סביבת הלימודים, הורדת עלויות תפעול ותחזוקה וככלי המשדר את תפיסת הקיימות בכל שטח בית הספר ובעיר.

מידע נוסף

התכנית שנבחרה מיישמת באופן אופטימלי הישגים משמעותיים בתכנון המקיים כולל:
• ייצור אנרגיה עצמי באמצעות תאים פוטווולטאיים על גגות מבני בית הספר.
• כיתות מרווחות, מוארות בתאורה טבעית ובעלי נגישות לנוף לשיפור סביבת הלימודים.
• ניצול הקירות והחזית החמישית ליישום קירות וגגות ירוקים.
• ריצוף מחלחל בכל שטח בית הספר.
• הקצאת אזורי שהייה לתלמידים ושטחים פתוחים נרחבים.
• עידוד שימוש בתחבורה נקיה ע"י חניות ושבילי אופניים למתחם בית הספר ובתוכו.
• שימוש במתקני בית הספר – אולם ספורט, כיתות ועוד על ידי הקהילה לאחר שעות הלימודים.