שכונת נחל פרדסים, רמת החייל תל אביב – תכנית בנין ערים – זוכה תחרות אדריכלית

פרטי הפרוייקט

זוכה תחרות אדריכלית
פרויקט:  שכונת נחל פרדסים
מיקום:   נווה שרת מזרח, תל אביב
אדריכל: קימל אשכולות אדריכלים
יזם:       עיריית תל אביב
WAWA: ייעוץ לאדריכלות ירוקה וסימולציות
מבנה: שכונה
שטח: 1,000 דונם

הקדמה

שכונת נחל פרדסים הינה שכונה חדשה הצמודה וממשיכה את השטח האורבני הבנוי של תל אביב, ממוקמת מזרחית לשכונת נווה שרת וקרית עתידים, צפונית לרמת החי"ל, ומערבית לכביש 4 – עורק תנועה ארצי המהווה חיץ אורבני במזרח.
התכנון מציע שכונה המשלבת מגוון אפשרויות מגורים ביחד עם עירוב שימושים של מבני ציבור, מסחר ותעסוקה, עם פתיחות לשטחים ירוקים מגוונים וקשרים חזקים לשכונות הסמוכות. שלד הבינוי כולל את פארק נחל פרדסים כמוקד חשוב, ביחד עם המשך התוואי ההיסטורי של רחוב הברזל כרחוב מרכזי, ועם רחוב הדיפו כרחוב מסחרי. ריקמה זו מתבססת על עקרונות הבינוי הגדסי המוכר, האהוב והמוצלח של מרכז תל-אביב, אשר מוכיח את עצמו לאורך שנים, מתאים לאקלים הישראלי בשילוב העידכונים וההתאמות הנדרשים למאה ה-21 ויישום עקרונות בינוי הערים הירוק ובר הקיימא, ובהם:
• Livable city: חיי רחוב, דינמיות, אינטראקציה בין התושבים, עידוד הפעילות החברתית, התרבותית והמסחרית, חיזוק המרחב הציבורי ועוד.
• עיר בריאה
• רחובות ירוקים
• ציפוף עירוני, רב מפלסיות, עירוב שימושים

אתגרים

• שמירת הרצף האורבני והחיבוריות לשכונות הסמוכות למרות האלמנטים העירוניים החוסמים כמו כביש 4, כביש התעשיות הרחב והסואן, ומתחם דיפו – מתחם תחזוקה של הרכבת הקלה.
• התייחסות ירוקה נכונה לנחל פרדסים – ערוץ אכזב המוזנח ממערב, המאפשר יצירת ריאה ירוקה משמעותית בצפון תל אביב.
• יצירת שכונה שצריכת האנרגיה תעמוד ביעד של פליטות גזי החממה שנקבעו לשנת 2030 ומעבר לכך כולל צריכת מים מינימלית וטיפול אופטימלי במחזור ובאשפה.

ערך המוסף

אדריכלי הפרויקט צירפו את WAWA לצוות כבר בתחילת התכנון, דבר שיצר ביעור מוחות ותכנון אינטגרטיבי שלווה ע"י ניתוחים מעמיקים וביצוע סימולציות היתכנות לכל אורך התכנון.

הניתוחים התייחסו להבנת כיווניות הרוח כדי להתאים את רוחב וכיווני הרחובות בשכונה, ניתוחי חשיפה לשמש שאיפשרו למקם את המגדלים ולהסיט את חלקם על מנת למקסם את יכולת המבנים להינות מזכויות האור גם בשלב התכנון העתידי. למעשה התכנון האופטימלי והנכון שכלל אלמנטים ירוקים מובהקים תרם משמעותית לזכייה בתחרות.

יישומים ירוקים במתחם המגורים

נווה שרת_0006_Layer 6

1. ניצול הרוח לאוורור טבעי – תכנון כיווניות הגריד בהתאם למשטר הרוחות השורר באיזור, הגריד נבחן בסימולציה של תכנון פרמטרי ו CFD , כך שהשכונה – המרחב הציבורי והמבנים מתאווררים ומתקררים על ידי הרוח במשך השנה.
2. הפארק כמצנן טבעי של השכונה הרוח הצפון מערבית מגיעה מכוון פארק נחל פרדסים. לאורך הפארק תוכננה תעלת מים המתפתחת ומתרחבת לבריכות רחבות יותר מול המפתחים בחזית המערבית של השכונה. האוויר הזורם מעל מקווי המים ובאזור המוצל ונכנס לשכונה מתקרר בכ-2-3 מעלות ומביא בכך להורדת הטמפרטורה של השכונה.
3. רשת ירוקה – CONNECTED CONSISTENT COMFORTABLE CONTINUOUS
תכנון השכונה מייצר רשת ירוקה רציפה, נוחה להולכי רגל, רוכבי אופנים, המחברת בין כל חלקי השכונה. ובניתוק מהתנועה הממונעת. זאת ע"י יישום:
• 2 רמפות בצפון ובדרום פרק הדיפו לשבילי אופניים, ריצה והליכה רציפה.
• מדרכות וכיכרות רחבות עם בתי קפה עם מערכי מדרגות ומעליות ציבוריים לחיבוריות רציפה של עיקר השכונה ורחוב הדיפו המסחרי.
הרשת הירוקה מתחברת למרכזים העירוניים הסובבים את השכונה – פארק עתידים, פארק הירקון, מתחם הספורט של רמת השרון, ומתחם רמת החייל.
4. הקטנת טביעת הרגל והגדלת השטחים הפתוחים : רוב החניות היו תת קרקעיות כך שמפלס הקרקע נשמר למרחב הציבורי לקהילה.

פארק הדיפו – גג מתחם הדיפו

נווה שרת_0004_Layer 8

רצועה ירוקה ברוחב כ-100 מטר ממוקמת בצד המזרחי של השכונה. באזור זה מתוכננים אלמנטים ירוקים משמעותיים:

1. Net Zero Energy – ניצול משאבי האנרגיה המתחדשים (שמש וקרקע ) בשאיפה לספק 100% מצרכי האנרגיה של השטחים והפונקציות הציבוריות ע"י:
שדה סולארי בשטח כ- 30 דונם – ייצור חשמל מאנרגיית השמש מעל רחוב התעשיות המייצר חזית חמישית יפה למגדלי התעסוקה ליד.
שדה גיאותרמי יישום מערכת גיאותרמית המנצל את חום כדור הארץ לחימום קירור -לאנרגיה גיאותרמית פוטנציאל חסכון של כ-40%.
2. רצועת מתמשכת של גג ירוק – גג ירוק אינטנסיבי, כולל עצים גדולים, משולב במגרשי ספורט ופעילות חוץ לשימוש בית הספר שבצפון המתחם ולשימוש הקהילה מחוץ לשעות הלימודים.
3. מערכת פניאומטית לפינוי אשפה
• הקטנת תנועת משאיות לפינוי האשפה – חסכון באנרגיה, הקטנת זיהום האויר, ומניעת הפרעות תנועה ורעש בחיים השוטפים של השכונה.
• חסכון במשאבים הנדרשים לבניה – הקטנת הצורך במרתפי חניה בגובה כפול, חומרים, אנרגיה.
4. עיר חכמה  
התכנון כולל מערכת שליטה ובקרה על מערכות האנרגיה והמים של המרחבים הציבוריים: תאורת רחוב ומבנים ציבוריים, השקיה, מידע נגיש על נושאי תנועה, חניה ופעילויות ציבוריות , מצלמות לאבטחת המרחב הציבורי – פארקים, רחובות, כיכרות ומבני ציבור, אספקת רשת תקשורת אינטרנטית חופשית במרחב הציבורי ועוד.

מידע נוסף

שכונת נחל הפרדסים, היוותה הזדמנות קלאסית לתכנון שכונה חדשה שתענה לתפיסות תכנון העכשוויות ברמה בינלאומית, תכנון המטמיע את עקרונות הבינוי בר הקיימא ואשר יכול לשמש כמודל לשכונות חדשות או לשיקום עירוני רחב כהמשך לפיתוח האורבני של תל אביב. הנתונים האלה מתייחסים:
• להיקף תא השטח הגדול והמשמעותי.
• הבתוליות של השטח שאיפשרה גמישות מחשבתית תכנונית ירוקה.
• התנאים היחודיים, התומכים והמגבילים כאחד – הרצף האורבני המשמעותי לשכונות ותיקות, הפארק ממערב וכביש 4 והדיפו במזרח.

איזכור למורשת האדריכלית התל אביבית

נווה שרת_0000_Layer 13

המרקם vאורבני המתוכנן בשונה לוקח את עקרונות "גדס" – אבן הפינה של תכנית בנין הערים ההיסטורית המרכזית של תל-אביב המבוסס על גריד עירוני צפוף, שבתווך בלוק עירוני ללא רחובות חוצים שבמרכזו גינה ובנין ציבורי שכונתי.