מלון הקן אגמון החולה – תחרות אדריכלית

פרטי הפרוייקט

שם פרויקט: מלון הקן – תחרות אדריכלית
מיקום:        אגמון החולה
אדריכל:      גל אדריכלים
WAWA:    אדריכלות ירוקה
מבנה:       בית מלון לתיירות אקולוגית

הקדמה

המלון גובל בשמורת טבע בעלת יחודיות בקנה מידה עולמי – נקודת נחיתה לציפורים במסען מאירופה לאפריקה וחזרה בקיץ ובחורף, וככזה מהווה מקור משיכה לצפרים מכל העולם.
הפרויקט, זוכה תחרות אדריכלית, תוכנן לתת מענה לתיירות האקולוגית (ECO TOURISM) המהווה מרכיב הולך וגדל בתיירות העולמית, לפי תקן ירוק לבתי מלון Green Globe.
הפועל היוצא של האדריכלות הירוקה בפרויקט, הינו הישגים משמעותיים בהפחתת צריכת האנרגיה, המים, כמויות האשפה, התפעול ועוד.
דגש חשוב במיוחד הושם לשילוב הפרויקט בנוף ובתרבות המקומית של האזור באמצעות מערכת מדורגת של מבנים שטוחים בעלי משטחי צמחיה ירוקים המשתלבים באופן הרמוני בנוף, תוך טיפוס הדרגתי לכוון הרי הגולן, אשר מאפשרים ומעודדים את הפעילות והחיים של מגוון בעלי חיים – וכתוצאה מכך קירוב הטבע באופן בלתי אמצעי לכל חדרי המלון.
מערכת של פטיו מגוננים עם בריכות (אגנים ירוקים) המלווים את האורח בכל תנועותיו במלון משלימים את התחושה הירוקה של המלון.

אתגרים

הייחודיות של האזור הינה בסמיכות לשמורת הטבע "אגמון החולה" והרי הגולן בצד השני, יחד עם הריחוק מאזורים מבונים, חייבו גישה זהירה במיוחד בהקטנת טביעת הרגל האקולוגית והסביבתית של הפרויקט הן בהקשר התרבותי גיאוגרפי, הן מבחינה ויזואלית והן בהקשר לאלמנטים של תשתיות, אספקת אנרגיה, טיפול במים ושמירה על משאבי הטבע בסביבה.

ערך המוסף

• חיזוק התיירות האקולוגית כתמריץ לשמירה על ערכי הטבע.
• פרויקט המשדר כולו "ירוק" – כחלק מהתהליך ההטמעה של ערך זה בקרב הציבור.
• שימור המגוון האקולוגי.
• שילוב התכנון בסביבה בהקשרים של טופוגרפיה, חומרים והמורשת התרבותית.

התייעלות אנרגטית

אגמון החולה_0002_Layer 26

צריכת אנרגיה מופחתת על ידי שילוב של פתרונות ירוקים מתקדמים:

  • בידוד תרמי ברמה גבוהה.
  • ניצול החזית החמישית לבידוד ע"י יישום גג ירוק המתמזג עם הסביבה.
  • מערך של מקבצי חדרים סביב פטיו עם בריכה אקולוגית, המייצר מיקרו אקלים משופר המספק נוחות תרמית טבעית.

מסה תרמית

אגמון החולה_0003_Layer 25

הן מעטפת המבנה והן קירות ההפרדה בין היחידות מתוכננים מבטון מסיבי המשמש לאגירת אנרגיה (מסה תרמית). קירור תקרות המבנה וקירות הבטון נעשה על ידי איוורור לילה וכן על ידי צנרת המעבירה את מי הבריכות האקולוגיות המקוררים באמצעות תעלות תת קרקעיות הקולטות את הרוח המערבית.

שמירה על הקונטקסט התרבותי מקומי

הושם דגש מיוחד על שילוב והתאמת הפרויקט לנוף ולתרבות המקומית באמצעות מערכת מדורגת של גגות ירוקים המשתלבים בנוף, אשר מעודדים את הפעילות והחיים של מגוון בעלי חיים הטבעיים של האזור.כמו כן יושם השימוש באבן מקומית, המגדילה את המסה התרמית, לצורך חיפוי הקירות.

חסכון במים

נעשה על ידי שילוב של מספר אמצעים :
• הפחתת דרישות ההשקיה ע"י יישום צמחיה מקומית המותאמת למשטר המים המקומי.
• איסוף מי מזגנים ושימוש בהם להשקיה ולברכות הנוי המצננות,
• מחזור מים האפורים דרך הבריכות הביולוגיות הממוקמות בכל הפטיו-ים.