חלומות ראש העין – ניתוח רוחות

פרטי הפרוייקט

פרויקט:     חלומות ראש העין
מיקום:      פסגות אפק, ראש העין
אדריכל:    פישביין אדריכלים
יזם:          שיכון ובינוי נדל"ן
WAWA:   ניתוח רוחות
מבנה:      שכונת מגורים
גודל:        250 יח"ד

הקדמה

הפרויקט הינו קומפלקס של ארבעה מבנים סמוכים הממוקמים ב-4 פינות מגרש ריבועי. בשלב התכנון המוקדם התברר כי גיאומטריות המבנים המוצעת עלולה לחסום את הרוחות הנכנסות למרכז המתחם ולמבנים המזרחיים , מה שהיה מייצר סביבת מגורים לא מאווררת ומרחב ציבורי בעל נוחות תרמית נמוכה.
ניתוח הרוחות אפשר לבחון מספר חלופות לגאומטריה של מבנים כדי להגיע לתוצאה של קומפלקס בניינים סמוכים המייצרים כיכר פנימית ואווירה שכונתית ובו בזמן בעלי מרווח הדדי ומרחב המאפשר את ניצול משטר הרוחות השורר בשטח להשגת קומפלקס בעל אוורור טבעי מתמיד בעונות הרצויות. כך גם כיווני החלונות והמיקום ההדדי שלהם בדירות תוכננו בהתאם לכיווני רוח אלו.

אתגרים

תכנון המבנים שיהיו בעלי גיאומטריה זהה כדי לחסוך בעלויות ומצד שני יאפשרו סביבה בעלת אוורור טבעי והפניית מבנים שתוכל לנצל את תנאי הסביבה של הפרויקט.

ערך מוסף

ניתוח הרוחות איפשר לראות את הבעייתיות כבר בשלב התכנון המוקדם, ולתת מענה לבעיות דוגמת חסימת הרוח למבנים המזרחיים שחסך שינויים ופתרון בעיות שהיו שעלולות לצוץ בשלב מאוחר יותר יכולות ולהיות כרוכות בעלויות גבוהות.
3ראש_העין_שיכון_ובינוי_רוחות