מגדל כפיר, תל אביב, ניתוח הצללות – שינוי החלטת תב"ע

פרטי הפרוייקט

פרויקט:  מגדל כפיר
מיקום:    תל אביב
אדריכל:  רן בלנדר אדריכלים
יזם:       צליח רוטשילד בע"מ
WAWA: ניתוח הצללות והסמכה לתקן ירוק
מבנה:    מגורים
גודל:      88 יחידות דיור

הקדמה

ניתוח ההצללות בפרויקט זה נועד לגבש החלטה האם לקיים את דרישת התב"ע לבניה מרקמית (בנייה נמוכה ורחבה) או לאשר שינוי תב"ע לבניית נפח בניה זהה אך במגדל גבוה, וזאת לפי העדפותיו של היזם.
תוצאות הניתוח הראו באופן מפתיע כי במקרה הזה הבניה לגובה היא נכונה יותר ומתאימה לשכונה. זאת מאחר והמגדל מאפשר שמירה טובה יותר של זכויות השמש לבניינים השכנים, מייצר הפרעות הצללה לפרקי זמן קצרים יותר, וכמו כן מאפשר את תנועת הרוח המאווררת והמצננת גם באגפים המזרחיים של סביבת הקומפלקס . ממצאים אלו הובאו לדיון בעירייה והביאו לקבלת החלטה התומכת בבקשת הקבלן לחלופת הבניה הגבוהה.

אתגרים

להביא לתודעת הרשות המקומית כי נכון יותר יהיה לשנות את החלטת התב"ע המכוונת לבנייה מרקמית, ולהחליפה בבניה לגובה השונה מתפיסה התכנונית של כלל המבנים הקיימים בשכונה.

סיפור ההצלחה של ניתוח ההצללות

השילוב של WAWA לבחינת ההצללות בשלב התכנון המוקדם לפני החלטות הועדה, איפשר לבצע ניתוח מושכל שהציג ממצאים מדעיים מגובים בסימולציות אשר תמכו ברצונות היזם, ואפשרו תכנון פרויקט שהוא כלכלי יותר מחד, ובה בעת נכון יותר מבחינה סביבתית.

כפיר