מעונות סטודנטים אוניברסיטת בן גוריון, זוכה תחרות אדריכלית – תאורה טבעית

פרטי הפרוייקט

זוכה תחרות אדריכלית
פרויקט:    מעונות הסטודנטים, אוני' בן גוריון
מיקום:     באר שבע
אדריכל:   בר אוריין בשיתוף בסנוסווף אדריכלים
יזם:        אוניברסיטת בן גוריון
WAWA: אדריכלות ירוקה וסימולציות
מבנה:    מעונות סטודנטים.
גודל:      900 חדרים

הקדמה

מיקומו של הפרויקט באזור מדברי, העיר באר שבע והאופי המרקמי של הפרויקט כמעונות סטודנטים מבקש סביבת מגורים ולימודים נעימה יחד עם עידוד אזורי שהייה ציבוריים. התכנון התמקד בהחדרת אור טבעי לחדרי המגורים ולשטחים הפתוחים בפרויקט.
ניתוח התאורה הטבעית שנערך לכל קומה נבחן לאורך התכנון לוודא עמידה בתנאים הבסיסיים שהוגדרו.

אתגרים

התמודדות עם תנאי אקלים המדברי הקיצוני, החדרת אור טבעי ככל האפשר ומניעת קרינת השמש הישירה.

סיפור ההצלחה

בחינת החלופות בהגדלת החלונות-קומת קרקע

בחינת רמת ההארה הטבעית כאשר החלונות הוגדלו ל 2X2 מ' -קומת קרקע

 

בחינת החלופות בהגדלת החלונות לשיפור התאורה הטבעית- קומת קרקע

מצב התאורה הטבעית בתכנון המקורי- קומת קרקע

ניתוח התאורה הטבעית הנופלת על החדרים השונים ייצר מכלול פתרונות בחללים השונים של מתחם המעונות.
1. יישום הצללות בחזיתות המבנים הארוכות הפונות לצפון ולדרום למניעת שמש ישירה.
2. פתחים אופטימליים להכנסת תאורה טבעית מרבית תוך מניעת סנוור גם בקומות התחתונות.
מעבר לסימולציית התאורה הטבעית בוצעו סימולציות שונות לניתוח רוחות, שמש ואנרגיה הבוחנות את יעילות הפתרונות. אלמנט נוסף במכלול הפתרונות הירוקים שיושמו בפרויקט הזוכה בתחרות האדריכלית של האוניברסיטה.