פרטי הפרוייקט

זוכה תחרות אדריכלית
פרויקט:    תב"ע שכונת נווה שרת
מיקום:     תל אביב
אדריכל:   קימל אשכולות
יזם:         עיריית תל אביב
WAWA : ניתוח פרמטרי ואדריכלות ירוקה
מבנה:     שכונה שימוש מעורב
גודל:       1000 דונם

הקדמה

אתגרים