מתחם הכרמלית תל אביב
16 ביולי 2020
שכונה כ"א שוהם
6 באוקטובר 2020

רובע רותם דימונה מזרחkey facts


 • התכנית מהווה את הכפלת העיר מבחינת גידול בכמות יחידות הדיור וכוללת: 12,000 יח"ד בבניה רוויה, מרקמית וצמודי קרקע, אזור תעסוקה – 580 דונם ,מוסדות ציבור עירוניים ומטרופוליטניים - 900 דונם, פארק מרכזי -  240 דונם, מסחר - 55,000 מ"ר, משרדים - 225,000 מ"ר, תעשיה - 155,000 מ"ר, שטחי ציבור סמי מטרופוליטניים - 130 דונם, שטחי חינוך וציבור שכונתיים 320 דונם, שטחי תרבות ופנאי - 110 דונם, שטחים פתוחים - 500 דונם.
 • מעקרונות המרכזיים שבתחום בינוי הערים בר הקיימא שהטמענו בתכנית: בינוי תואם אקלים, שכונה מקושרת לסביבתה המדברית, בינוי מגוון המבוסס על עירוב שימושים, רחובות פעילים LIVABLE STREETS, קירבה בין אזורי מגורים למקומות עבודה, בינוי המתאפיין בתכנון מבננים ומערכת צירים ירוקה, שילוב ערכי הטבע הקיימים בשטח המבונה ובתכנון המרקם האורבני.
 • אתגר מרכזי שעמד בפני צוות המתכננים בתכנון הרובע היה ליצור מארג אורבני טבעי שימנע בידול והפרדה בין "דימונה הישנה" לבין "דימונה החדשה".
9650

דונם


12000

יח"ד


ערך מוסף

ערך מוסף משמעותי הוטמע במהלך תכנון הרובע מבחינת האדריכלות הירוקה.

להלן מקצת מהעקרונות המרכזיים שבתחום בינוי הערים בר הקיימא המתקיימים בתכנית:

בינוי תואם אקלים 

 • כווניות גריד הרחובות: מערב-צפון-מערב – פתיחות לרוח המקררת.
 • בינוי עם הצללות משמעותיות במימדים אורבניים בכיכרות וברחבות המרכזיות.
 • חתכי רחוב יחודיים חד ורב מפלסיים המייצרים מרחבים ציבוריים למסחר והתכנסות, מוצלים עם אוורור מפולש ומים ליצירת מיקרו אקלים משופר.
 • מבנני מגורים עם בינוי גבוה בהיקף ונמוך במרכז מאפשרים אוורור טבעי מיטבי לצד הגעה לצפיפות סבירה ממוצעת בכל חלקי התכנית.
 • הפניית הרחובות המסחריים ושטחי התכנסות החוץ לכוון הרוח השלטת לאוורור וקירור של המרחב הציבורי והמבנים תוך המנעות ממפגעי רוח.
 • הצללות – ארקדות עמוקות וגבוהות בחזיתות המסחריות , פרגולות ועצים ברחובות המסחריים והמשניים, בכיכרות ובשצפים, לנוחות תרמית מירבית במרחב הציבורי.
 • הצללות מבונות ועצים בריכוזי החניות.
 • הפחתת אפקט אי החם העירוני באמצעות :
 • עצים צל בוגרים בעלי חופת צל רחבה כל 8 מ בכל הרחובות.
  - חומרי ריצוף בהירים עם קיבול חום נמוך.
 • ריצוף עם גריד פתוח.
 • שילוב מים בפיתוח בעיקר בסמיכות לפעילות מתמשכת.

שכונה מקושרת לסביבתה המדברית
את שטח השכונה סובבים 3 נחלים בעלי חשיבות נופית, אקולוגית, וניקוזית. הבינוי הורחק מהם אך הם משולבים בתכנית באמצעות מערכות שבילי טיולים מסומנים הממשיכים את הגריד הירוק השכונתי והמובילים למוקדי טבע מעניינים שבסביבת התכנית.

בינוי מגוון
 תכנון הרובע העירוני החדש מבוסס על עירוב שימושים, שונות במאפייני הבינוי – הן המבנים כבודדים והן בתצורת המתחמים, ,חללים ציבורים המשולבים בבינוי ועוד.
הבינוי מכיל תמהיל של טיפוסי מבני מגורים -  עם שונות בגובה המבנים, בגודלי דירות וטיפוסי דירות.

ערוב שימושים
מסחר, תעסוקה, מבני ציבור, מגורים כוללים יח"ד קטנות – למבוגרים, צעירים, בודדים, ודיור בר השגה.

רחובות פעילים LIVABLE STREETS באמצעות (בין היתר)

חזית מסחרית רציפה, גוון ויזואלי ותפקודי, חניה מקבילה, מסלולי אופניים, הימנעות מירבית מכניסות שרות וכניסות לחניונים , רחבות לפעילות חוץ ועוד.

הרחוב הראשי של התכנית הינו חלק מכביש טבעתי המחבר בין חלקה  הדרומי והצפוני של העיר. מתוכנן להיות רחוב עירוני  תוסס ופעיל, מגוון בסוגי בינוי מבחינה צורנית ומאופיין בערוב שימושים אינטנסיבי. רחוב זה מקושר הן ברחובות והן בשבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים למרקם העירוני של השכונות הקיימות והמתוכננות ממערב לו.

בחלקו הדרומי, במחבר עם דרכים ורחובות עירוניים ראשיים, ממוקמים מוסדות הציבור האזוריים המשרתים את כל העיר והסביבה כולל קמפוס ספורט, קמפוס אקדמאי וכן תעסוקה אינטנסיבית.  בצידו הצפוני השל הרחוב הראשי, הטופוגרפיה אינה מאפשרת בינוי, והטבע הפראי חודר לפרויקט. במקום מתוכנן מרכז מבקרים וחיבור לשבילי טיולים המובילים ליובלי נחל דימונה , אזור פריחת הנרקיסים.

מעבר לעירוב השימושים ולגוון הויזואלי הנגזר באופן טבעי מכך, הרחוב הראשי מתאפיין במגוון המצבים התכנוניים והפעילויות השונות המאפיינות מרחב ציבורי אשר מתרחשות לאורכו המייצרות גוון וענין, ובתוך כך :

 • מגורים מסוגים שונים של בניה רוויה עם חזית מסחרית.
 • פרק הגבעה - פרק טבעי בשטח 300 ד. החודר מהשטח  המדברי הפתוח ממזרח, כאשר בשוליו ממוקמים מבני ציבור, חינוך, פנאי וספורט, שכולם מקושרים בשבילים להולכי רגל לשכונות המגורים הסמוכות על מנת לאפשר גישה טבעית ושימוש  מירבי בתא שטח טבעי משמעותי זה.
 • כיכר מסחרית - מצידו השני של הרחוב הראשי, ממול הפרק, במרכז הכובד של הרובע מתוכננת כיכר עירונית גדולה, המתפתחת מהרחוב, בעלת דופן מסחרית מקורה בארקדה גבוהה ועמוקה ומעליה מגדל משרדים אשר יתוכנן כמבנה ירוק בעל "ניראות ירוקה" , ויהווה בגובהו ובמרכזיותו LANDMARK ירוק ברובע.
  הכיכר המקורה ברובה, עם פיתוח הכולל מים, מייצרת אזור שהיה ופעילות בעל מיקרואקלים משופר בקנה מידה עירוני.

השוליים המבונים של השכונה
הבינוי הנושק לשטחים הפתוחים הסובבים את השכונה מתאפיין בצפיפות נמוכה המרככת את קו המגע בין הבנוי לנוף הטבעי.
המעברים בין המבננים מייצרים קו ראיה וצירי תנועה להולכי רגל ורוכבי אופניים מהמרכז המבונה בצפיפות אל השוליים והנוף הפתוח.

מרכז המוסדות המטרופוליטנים
מרכז רפואי ומרכז אקדמאי, ממוקם בקצה הרחוב הראשי בסמיכות לדרכים הראשיות המובילות אליו. באופן זה מתקיימת נגישות מיידית לתושבי הרובע החדש, יחד עם נגישות וניראות לתושבים הבאים משכונות וערים אחרות.

פריסת שימושים
פיזור מושכל של שימושי הקרקע הקרקע במיקומים ובמרחקים המעודדים הליכה ורכיבה על אופניים.

גוון ויזואלי
המייצר מרחב ציבורי יותר אטרקטיבי ומעניין.

קירבה בין אזורי מגורים למקומות עבודה

ריכוז מירבי של היעודים הציבוריים-שימושיים (מסחר, מבני ציבור, שירותים , פנאי ועוד) במרכז הגיאוגרפי ליצירת עירוניות תוססת מזמינה ואטרקטיבית.

בינוי – מבננים ומערכת צירים ירוקה
הבינוי מורכב ממבננים עם שתי רצועות מבונות: היקפית-עם מבנים גבוהים יותר, ופנימית.
בין 2 הרצועות מערכת תנועה מוטורית, לא רציפה, לחניה ולגישה למבנים הפנימיים. מערכת רציפה זו מקטינה את כמות הכניסות לחניה מהרחובות , ותורמת לתנועה נוחה להולכי הרגל.
במרכז כל מבנן – גינה פנימית המשרתת את דיירי המבנן ומאפשרת אוורור טבעי ותאורה טבעית מיטבית לרצועת הבינוי הפנימית.

מערכת של שבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים במרכז הצלעות המבנן, המגיעה ויוצאת מהגינה המרכזית, מקשרת את המבננים בשכונה ומייצרת רשת ירוקה מנותקת מהתנועה המוטורית (מלבד מעברים בין הרחובות עם האטת תנועה) השוזרת את כל מבני השכונה.תכנון המבננים המבוסס על שתי רצועות הבינוי מקטין את אורך ושטח הדרכים המוטוריות בשכונה.

שילוב ערכי הטבע הקיימים בשטח המבונה
רשת רחובות ושבילים בת קיימא, מכבדת, מגינה על ומשפרת את המרכיבים הטבעיים והמערכת האקולוגית הקיימת בסביבה הבנויה.
התוצאה המתקבלת היא סימביוטית ומאוזנת. משלבת ניהול מי נגר בתכנון הרחובות, ומכילה אזורי הצפה ובתי גידול במרקם רשת הרחובות.
הרשת בת הקיימא מגיבה למאפיינים הטבעיים, למשאבים ולמערכות הספציפיים לאתר על ידי התאמת הצפיפות והקישוריות של המבנים.

שילוב ערכי הטבע בתכנון המרקם האורבני
הרשת הירוקה מורכבת סוגים שונים של שטחים ירוקים:
רשת תנועה ירוקה - שבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים, גינות פנימיות במבנני המגורים, גינות רובעיות בגדלים שונים מפוזרות בשכונה וגובלות בדרך כלל במבני ציבור, פארקים טבעיים עם פיתוח אינטנסיבי, פארקים טבעיים עם פיתוח מינימלי אקסטנסיבי.

לפרטים ומידע נוסף - צרו עימנו קשר היום

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.