תכנון סביבתי יעיל – חסכון במשאבים
13 בספטמבר 2018
פתרונות הצללה
13 בספטמבר 2018

בניה ירוקה - עלות מול תועלת 

אין ספק שיתרונות המושגים בבניה ירוקה עולים לאין שיעור על תוספת העלויות הכרוכה בהם, ככל שהיא קיימת, אם בכלל.
הבניה הירוקה כרוכה בדרך כלל בתוספת עלויות קטנה. הניסיון המצטבר מצביע על תוספת של כ-2% בפרויקטים ירוקים "רגילים", שיכולה לטפס עד ל- 5% או אף יותר בפרויקטים ירוקים בעלי הישגים בולטים, ומאידך יכולה שלא להיות כרוכה בכל תוספת עלויות אלא רק בחשיבה נכונה.
ממול זה כאמור לבניה הירוקה יתרונות רבים ומשמעותיים, שבחישוב נכון ומלא שלהם הופך את תוספת העלויות לזניחה.

ניתן לחלק את היתרונות הכלכליים לשלוש קבוצות :
• יתרונות כלכליים בסיסיים – הורדת עלויות האחזקה: אנרגיה, מים, בלאי וכו.
• שיפור הבריאות, איכות החיים, והפרודוקטיביות -מחקרים מצביעים על עד 8%!
• שיפור תדמיתי – תיוג המבנה כירוק מאפשר בדרך כלל את העלאת דמי השכירות ומחיר הנכס (מקובל לדבר על כ- 5%) , מגביר את מהירות ביצוע העסקאות , ומאפשר אותן עם לקוחות הרוצים "מבנים בעלי אנרגיה ירוקה בלבד" , וכן מהווה אלמנט חיובי בגיוס ושימור עובדים איכותיים .

חשוב לציין שלכל פרויקט מאפיינים שונים הייחודים לו המכתיבים בחירה במכלול הפתרונות והיישומים המתאימים לו, הן בהקשר התכנוני השונה – פרוגרמטי ועיצובי – של כל פרויקט והן בהתאם לתנאי הסביבה והתייחסות לפרמטרים כלכליים שונים.

להלן פירוט מקצת התחומים והאמצעים בהם "היתרונות של האדריכלות הירוקה" מושגים בחלוקה למספר חתכים:
• יישומים הכרוכים או שאינם כרוכים בתוספת עלויות.
• יישומים המספקים לדייר יתרון מיידי ( הטבה מוחשית) וכאלו שמועילים לסביבה ולקהילה אך לא באופן מיידי לדייר.

יישומים הכרוכים או שאינם כרוכים בתוספת עלויות :

יישומים שאינם כרוכים בעלויות נוספות (או לעיתים בתוספת קטנה יחסית)
ישנם יישומים הנדרשים בבנייה הירוקה ובד"כ אינם כרוכים בתוספת עלויות, יישומים אלה מושגים באמצעים תכנוניים פאסיביים ירוקים הנובעים ממודעות המתכננים והיועצים והכוונתם על ידי היועץ הירוק ליעדים הירוקים. למשל :
מיקום, גודל ופרופורציות של הפתחים במעטפת הבניין, שימוש בחומרים "נכונים" יותר בהקשרים של פליטת גזים רעילים ( VOC) וקרינה בלתי מייננת, תכולת החומר הממוחזר בהם, איכות האוויר כפועל יוצא של מיקום פליטות האויר ממרתפי החניה, האיוורור הטבעי של הבניין בהקשר לכיווניות המבנה, מיקום הדדי וגודל הפתחים וכיוון הרוח השלטת ועוד.

יישומים הכרוכים בעלויות נוספות
להלן מספר דוגמאות:
• שיפורים בבידוד ובאיטום, חלונות איכותיים ברמת הבידוד התרמי של הזיגוג והאלומיניום ומתן פתרונות הצללה קבועים ומתכוננים-ממוחשבים , מערכות אלקטרומכניות יעילות ועוד.

מערכות בית חכם הכוללות חיישני נוכחות, תאורה טבעית, CO2 ועוד המפעילות באופן ממוחשב מכלולים מכניים – חלונות לפתיחה, מערכת אויר צח ועוד.
• בדיקות וסקרים המיוחדים לבניה הירוקה.
• סימולציות מתקדמות – רוח CFD, הצללות, חשיפה לשמש, אנרגיה, אוורור בתוך המבנה וכן תכנון פרמטרי המלווים את תהליך התכנון ככלי מרכזי להתאמות ושינויים לצורך שיפור מדיד של ביצועי המבנה.
• מערכות לאנרגיה מתחדשת – PV , גיאותרמי, רוח ועוד.
• עלויות תהליך ההסמכה לקבלת תקן בניה ירוקה.

 

יישומים הנותנים לדייר יתרון מיידי (הטבה מוחשית) וכאלו שמועילים לסביבה ולחברה אך לא באופן מיידי לדייר

 יישומים המקנים יתרון ישיר ומשמעותי לדייר:

התייעלות אנרגטית וחיסכון בהוצאות אנרגיה :
כל נושא הביצועים האנרגטיים והנוחות התרמית של המבנה כרוך במתן פתרונות במכלול הנושאים – עובי וחתך קיר ותכונות הבידוד שלו, ביצועי החילון הן הזיגוג והן הפרופילים, בידוד גגות, גג ירוק, שילוב פתרונות פאסיביים- הצללות, פירים, ארובות רוח, יניקה ועוד.
היתרון לדייר:
• ירידה משמעותית בצריכת האנרגיה הנדרשת למיזוג אויר וחימום, ומכאן ירידה משמעותית בהוצאות על חשמל, גז וכדומה.
• קבלת מבנה בעל נוחות תרמית מרבית, גם בשעות שהמערכות המכניות אינן פועלות.

התייעלות בשימוש במים:
חסכון במים שפירים על ידי שילוב בין:
• אביזרי אינסטלציה חסכניים.
• שימוש במים אפורים לשירותים.
• שימוש במי מזגנים וניקוז גגות להשקיה.
• נטיעת צמחיה חסכונית במים.
היתרון לדייר:
הקטנת ההוצאות עבור צריכת המים.

בריאות, נוחות ואיכות חיים גבוהה של סביבת הבית – פנים וחוץ
שיפור איכות האוויר, החיים והבריאות של הדיירים כתוצאה ממספר ישומים :

• חומרים– שימוש בחומרים בעלי נדיפות נמוכה – ללא VOC .
• אוורור טבעי משופר– כתוצאה ממיקום וגודל פתחים (באופן עקרוני – על ידי חשיבה תכנונית).
• קשר עין לחוץ, לנוף, ממקסימום שטח הקומה.
• איכות אויר – כתוצאה ממערכות פילטרים מתאימה של מערכות האיקלום, מיקום אלמנטים מזהמים דוגמת אוורור חניונים ועוד.
• שימוש מירבי בתאורה טבעית – שטח חילון גבוה, חלונות גבוהים, מדפי אור, ארובות תאורה בחללים פנימיים.
• סביבה נקייה ובריאה יותר – עריכת סקר היסטורי לבדיקת זיהום הקרקע, בדיקת גז ראדון וכו',
ביצוע בדיקות לנושא קרינה בלתי מייננת משנאים, מוקדי שידור בסביבה וכו' ועמידה בדרישות התקן.

היתרון לדייר:
תרומה לנוחיות ואיכות החיים של הדיירים, שיפור הבריאות המתקשר לנושא "תסמונת הבניין החולה"- פחות ימי מחלה, עלייה בערנות ופרודוקטיביות מוגברת.

יתרונות נוספים :
• עלויות תחזוקה פחותות – הנובעות מכך שמוצרים "בבניה ירוקה" מאופיינים בין היתר בתוחלת חיים ארוכה והמבנה הינו בעל יעילות תפעולית טובה יותר.
• שיפור התנאים האקלימיים של הסביבה– פיתוח השטח סביב המבנה ע"י שימוש בחומרים ואופן ריצוף בעל תכונות תרמיות מתאימות , נטיעת עצים,שילוב מים בפיתוח, מירוב השימוש בקרקע- חניונים תת קרקעיים (המשאירים קרקע לגינון).
כל אלו מורידים את "אפקט אי החם" (HEAT ISLAND EFFECT) בקרבת המבנה ובכך תורמים לטמפרטורה נוחה גם בסביבה החיצונית של המבנה

 דרישות תקן ויישומים המקנים יתרון סביבתי:

יישומי דרישות התקן, כפי שפורטו לעיל, מקנים לדייר/ליזם יתרון ישיר, מיידי וברור.

מעבר לכך ישנם בתקן דרישות ויעדים "סביבתיים" נוספים אשר כמכלול נותנים פתרון למגוון של אתגרים סביבתיים גלובליים ומקומיים כגון:

• הקטנת פליטת גזי החממה – כתשובה לבעיית שינויי האקלים, המסת הקרחונים, עלית מפלס הים וכד.
• מזעור פגיעה בבתי הגידול של החי והצומח לטובת שימור המגוון הביולוגי והאקולוגי, וזאת על ידי שימור כיסוי קרקע טבעי, שיקום נופי של אזורים שהופרו בזמן עבודת הבניה, תוספת שטחים ירוקים בפיתוח ובגגות ירוקים ועוד.
• שימור קרקע ובכלל זה התאמת הבניה לתוואי השטח.
• ניהול אופטימלי של הנגר העילי לשימור משטר המים – כולל אמצעי השהיה, קליטה וחלחול של מי הנגר ולהשקיה טבעית של הצמחייה באתר .
• ניהול סביבתי של האתר בעת הבניה – תכנון סביבתי נכון יביא למניעת מפגעים סביבתיים בתקופת הבניה, העדפת מוצרים קרובים להקטנת התנועה המוטורית לפרויקט, בחירת חומרים ממקורות אחראיים – עם תקינה ועוד.

יישומים אלו מקנים לדיירים יתרון עקיף משום התרומה הסביבתית שלהם, שכן גם הם בהיותם חלק מהציבור, נהנים ממנה הן באופן ענייני והן בתחושת ההשתתפות הקולקטיבית במאמץ הגלובלי.

לפרטים נוספים צרו עימנו קשר היום

  x
  סייען נגישות
  הגדלת גופן
  הקטנת גופן
  גופן קריא
  גווני אפור
  גווני מונוכרום
  איפוס צבעים
  הקטנת תצוגה
  הגדלת תצוגה
  איפוס תצוגה

  אתר מונגש

  אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

  סייגי נגישות

  למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

  רכיב נגישות

  באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.