סקר אנרגיה 
 

תכנון סביבתי יעיל הינו צו השעה

למרות תכיפות השיח על משבר האקלים בעת האחרונה, ההתעסקות בו והאזכורים שלו אינם קלישאה, אלא איום משמעותי וצו השעה הנדרש לתשומת לב מרבית מיידית. נושא איכות סביבה עלה לראש סדר הדיון הציבורי, ומתאפיין בתהליך מתמשך שנועד לייצר סינרגיה בין האדם לסביבתו.

מחלקת איכות סביבה בחברת WAWA  אחראים על כל הנדרש בנוגע ליעוץ איכות סביבה בענף הבינוי:

החל מתכניות אב לבינוי עירוני (תב"ע), כלה בתכנון סביבתי הולם בפרויקטי בניה לצורך קבלת היתר בניה. WAWA מנהלת מול הרשויות המקומיות וגופי התקינה את הליך הנספח הסביבתי המאשר כי הפרויקט שומר על סביבת פרויקט ברת קיימא. .

במסגרת עבודתנו, אנו מלווים את היזמים ומנהלי הפרויקטים, תוך הנחיית היועצים המקצועיים בפרויקט, בנושאים כגון:

 • הכנת נספחי איכות סביבה לאישור המשרד להגנת הסביבה
 • שמירת משטר הגשמים ( מי נגר) ואיכויות המים במגרש הפרויקט
 • סקרי קרקע היסטוריים
 • סקרים לזיהום וגזי קרקע
 • פיקוח עליון לקידוחי קרקע
 • פינוי וטיהור קרקעות מזוהמות
 • סקרי חי צומח
 • סקרים אקולוגים

טיפול בנושאים אלו מאפשר לייצר תוכנית הממזערת את הנזקים הסביבתיים ושומרת על סביבה בריאה ובתוך כך:

 • גיבוש והטמעת נושאים סביבתיים בשלבי התב"ע והתכנון המפורט.
 • הכנת מסמך סביבתי בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה.
 • ליווי ואישור התוכניות בהיבטי איכות סביבה לשלב התב"ע או לקבלת ההיתר.
 

מידע תכנוני נדרש לביצוע סקר אנרגיה למבנה:
1. ניתוח מאפייני צריכת אנרגיה של כל אחד מהמאפיינים של המבנה כולל: מגורים, מסחר, תעסוקה, מוסדות חינוך ועוד.
2. ניתוח צרכני אנרגיה עיקריים – (מיזוג, חימום מי צריכה וכו' ).
3. פוטנציאל ייצור אנרגיה סולארית ע"י הבנת היקפי שטח גג פנויהמקבל קרינת שמש ישירה.
4. מיצוי שיטחי חלונות בכיוון דרום.
5. ניצול חום הנפלט מהמערכות הקיימות (חום שיורי) לשילוב השבת חום מיחידות מיזוג לחימום מים.
6. תוכניות למערכות הפעלת יחידות מיזוג חכם.
7. תוכניות להפעלת תאורה חכמה.
8. תכנית מערכת בקרת מבנה וניטור צריכות צרכני משנה
9. פרוט שימוש באנרגיה שאינה חשמל – גז (גפם / טבעי), סולר .
10. תכנון הקמת יחידת ייצור חשמל מקומית מבוססת גז טבעי (גנרציה / קו גנרציה).

ב-WAWA צוות המומחים שלנו נותן מענה מקיף ומלא לנושא סקר האנרגיה, ומאפשר למקבלי ההחלטות בפרויקט לקבל את התמונה המלאה לגבי התכנון האופטימלי של צריכת האנרגיה העתידית של הבניין.

 
 
 
 

תוצרים - איכות סביבה

 • ניתוח והטמעת נושאים סביבתיים בשלבי התכנון.
  • מסמך סביבתי מקיף המתייחס ל:
   • תיאור מצב קיים, בעיות וחסמים, מאפייני סביבה, ניתוח היבטים של מפגעי איכות סביבה קיימים.
   • איכות אויר- בחינת מקורות זיהום אויר ונקיטת אמצעים להפחתת מפגעי איכות הסביבה, הנחיות לתכנון מערכות האוורור של הבניין, אשר יכללו התייחסות למערכת האוורור ודרך ומיקום פליטת מזהמים מהחניון.
   • השפעות הדדיות- בחינת פוטנציאל השפעות הדדיות בין השימושים השונים בתחומי התכנית ובסביבתה .
   • התארגנות באתר ומתן הנחיות למניעת מפגעים בשלב הבנייה- מתן הנחיות לצמצום מפגעי רעש ואבק בזמן הבניה, הנחיות לניהול עודפי עפר, מחזור פסולת בניה והנחיות למזעור מטרדים סביבתיים בעת הקמה להתנהלות קבלן באתר.
   • פסולת – אומדני כמויות וסוגי פסולת ממקורות שונים, הנחיות למתקני טיפול ואצירה, הפרדת זרמי פסולת ומחזור .
   • אקוסטיקה – אומדן פוטנציאל השפעות רעש כתוצאה משימושים מתוכננים ושימושים קיימים ( לא כולל דוח אקוסטי).
   • קרינה – הצגת מקורות קרינה פוטנציאלים (חדרי חשמל, שנאים, חדרי תקשורת וכדומה).
   • ניקוז - הנחיות לניקוז מי נגר ומניעת זיהום מי תהום וקרקע
   • שפכים- הנחיות להפקדת זרמים.
   • חומרים מסוכנים (חומ"ס) - מפעלים/עסקים סמוכים ובתכנית עצמה.
 • סקר היסטורי - עריכת סקר היסטורי בנוגע לפוטנציאל לזיהום קרקע בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ובמידה ויידרש – עריכת תכנית דיגום קרקע ואישורה מול הרשות המקומית\משרד להג"ס.
 • ליווי ואישור תוכניות איכות סביבה לשלב תוכנית בינוי עיר (תב"ע) מפורטת.

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.