יעוץ תרמי והתייעלות אנרגטית 
 

הייעוץ התרמי בא לענות על 2 הדרישות המרכזיות של היזם והאדריכל בתהליך התכנון והרישוי:

מבחינת התכנון והבינוי כשלעצמו

 להביא את הפרויקט לרמה גבוהה ככל הניתן של חסכון אנרגטי באמצעים שונים ומגוונים, וכתוצאה מכך להפחתה משמעותית בצריכת החשמל בפרויקט.

תהליך היעוץ מבוסס על ידע ונסיון מקצועי עשיר של מאות רבות של פרויקטים באשר לחלופות הבידוד של מעטפת המבנה ולמרכיבים גאומטריים, למערכות ומכלולי בניה המשפיעים על צריכת האנרגיה ועוד.
תהליך היעוץ נשען ונבחן לכל אורכו בסימולציות מתקדמות בתכנות כגון DESIGN BUILDER ,ENERGY + ,GRASSHOPPER ותכנות לנושא אוורור פנימי ותאורה טבעית ועוד, התומכות בהחלטות התכנוניות המביאות את הפרויקט ליעד הנדרש.

 

מבחינת דרישות הרשויות :

 • עמידה בדרישות תקן ישראלי 1045 "בידוד תרמי של בניינים" שהינו תקן חובה.
  תקן זה מגדיר את ההתנגדות התרמית האופיינית הכוללת ( "U" – קרי : רמת הבידוד התרמי) המינימלית הנדרשת לכל אחד ממכלולי מעטפת המבנה:  קירות אטומים, גגות , מערכות זיגוג, גשרי קור  וכו. וזאת למבנים מסוגים שונים – מגורים, משרדים, מבני ציבור וכיו"ב, ובתואם לאזורי האקלים השונים בארץ.

כמו כן התקן דורש את בדיקת הפסד האנרגיה ליחידת שטח של דירה טיפוסית ביחס לערכים הנקובים בו.

אנו ממליצים על פתרונות התואמים את תפיסות התכנון של האדריכל ואת שיטת הבניה המועדפת על ידי היזם, ובוחנים את ההחלטות התכנוניות בסימולציות וחישובים ,ומציגים דוח תרמי המכיל את הממצאים כולל חתכי קירות ורצפות ופרטי בנין הרלוונטים לנושא התרמי.

 • לצורך עמידה בתקן לבניה הירוקה 5281 שהינו תנאי להיתר בניה במרבית הרשויות בארץ, יש לעמוד בפרק האנרגיה שבו בתקן התרמי 5282 – " דרוג בניינים לפי צריכת האנרגיה" הבוחן את היעילות האנרגטית של המבנה .

מבנה חייב לעמוד בתנאי הסף של המוגדר בתקן (שאם לא כן לא ניתן לקבל היתר בניה)  כאשר ביצועים גבוהים יותר מקנים לפרויקט נקודות רבות יותר במסגרת הניקוד הנצבר הנדרש לעמידה בתקן.

אנו מלווים את התכנון בייעוץ שוטף  בכל הנוגע לשיפור המבנה בהקשר לביצועים התרמיים שלו ולעמידה בדרישות התקן.

ובהמשך אנו מלווים את הביצוע בפיקוח עליון המוודא את  יישום המפרטים התרמיים בפרויקט

זאת הן לצורך הענייני של הבטחת הביצועים שלו והן לצורך עמידה בבדיקות מכוני ההתעדה  כחלק מתהליך קבלת היתר הבניה וטופס 4.

תהליך בחינת התכנון בהקשר לעמידה בדרישות התקן כולל את המרכיבים הבאים:

 • מידול ובדיקת המבנה להתאמתו לדרישות ת"י 5282
 • עריכת סימולציה תרמית ממוחשבת בשיטה התפקודית בתכנת ENERGY UI   של הטכניון או בתכנה בינלאומית אחרת, לקביעת הדירוג האנרגטי של המבנה בהתאם לדרישות ת"י 5282
 • עריכת דו"ח תרמי על בסיס הדירוג האנרגטי של המבנה.
  • הדו"ח כולל את תוצרי הסימולציה וכן את חתכי הקירות ורצפות, פרוט מערכות החילון כולל חישובי הביצועים שלהם בתכנת WINDOW 7 ופרטי בנין הרלוונטים לנושא התרמי.

  חסכון באנרגיה

  החסכון באנרגיה הינו יעד מרכזי בבניה הירוקה. חסכון זה מושג בשילוב של 4 מרכיבים עיקריים :

  • חסכון באנרגיה שהמבנים צורכים לצרכי איקלום (מיזוג אויר, חימום והספקת אויר צח מטופל),
    לצרכי תאורה מלאכותית  ולשימושים שונים, וזאת בשילוב של מגוון פתרונות פאסיביים המקטינים את הצורך באנרגיה לצד פתרונות אקטיביים ומערכות מתקדמות של  איקלום, תאורה ואחרות  הצורכות משום יעילותן פחות אנרגיה להשגת תנאים זהים ממערכות פחות יעילות.
  • הפחתת השימוש באנרגיה ממקורות מתכלים ומזהמים (נפט, פחם וכו) ומעבר לשימוש באנרגיה ממקורות מתחדשים – פנלים פוטו וולטאים  PV)), מערכת גאותרמית ועוד,  וזאת הן ברמת המבנה והן ברמת בינוי הערים.
  • יצור מקומי של אנרגיה בעיקר במתחמים גדולים – קומפלקסי בניה, קמפוסים, שכונות וערים  וזאת ברמת יעילות גבוהה במיוחד. הפתרון המקובל – קוגנרציה  - מבוסס בדרך כלל  יצור חשמל באמצעות  גז טבעי, וניצול החם השיורי להגעה לנצילות אנרגטית גבוהה במיוחד.
  • ניהול חכם של מכלול המערכות צורכות האנרגיה - החל מרמת המבנים וכלה ברמת שכונות וערים - המאפשר ניהול דינמי, בקרה ושליטה באמצעות חיישנים מסוגים שונים ( נוכחות, לחות, CO, תאורה ועוד) כולל שליטה הן על המערכות המייצרות או צורכות אנרגיה והן על מכלולי המבנה התורמים להורדת צריכת האנרגיה.

  מובן כי פרויקטים שונים דורשים ומאפשרים פתרונות מסוגים שונים.
  תוצאת של השילוב של כל הנ"ל הינה הפחתה משמעותית של צריכת האנרגיה החל מרמת המבנה הבודד ועד רמת הקומפלקס, הקמפוס, השכונה והעיר.
  זאת, לצד ההפחתה בשימוש באנרגיה מתכלה ושימוש הולך וגדל אנרגיה מתחדשת , מקרב אותנו ליעד ההולך ומיושם במדינות המפותחות של בניה מאופסת אנרגיה  NET ZERO ENERGY ואף יותר.

  להלן פרוט חלקי של הפעילויות האמצעים והיעדים הנכללים בתהליך ביעוץ שלנו:

  חסכון באנרגיה שהמבנים צורכים מושג באמצעות :

  • פתרונות פאסיביים :
  • בידוד גבוה יותר של המעטפת – קירות, גגות, מערכות חלונות וויטרינות.
  • הצללות ניידות ונייחות, חיצוניות, בתווך הזיגוג הכפול ופנימיות , מבונות או מערכות הצללה
  • גאומטריה של המבנים – הפנית החזיתות הארוכות של המבנה, קומפקטיות
  • אוורור מפולש טבעי – מיקום גודל ופרופורציות של החלונות
  • אוורור מרובד - הוצאת האויר החם באמצעות חלונות גבוהים, ארובת שרב וכו.
  • שימוש במסה תרמית
  • תאורה טבעית מיטבית – מיקום, גודל ואפיון החלונות, מדפי אור ביחס לעומק הפונקציות הסמוכות למעטפת המבנה. ועוד.
   • פתרונות פאסיביים למחצה :
   • חימום וקרור רצפתי
   • תקרות וקורות קורנות
   • פתחים במעטפת לפתיחה ממוחשבת מבוקרת תואמת תנאי אקלים לאוורור מפולש.
   • הצללות ניידות ממוחשבות מנוהלות על ידי חיישנים באופן תואם אקלים תנאי הסביבה והפעילות במבנה.
   • קרור באמצעות אלמנטי מים בפיתוח ובסמוך למעטפת המבנה
   • אגירת חום וקור
   • פתרונות באמצעות מערכות :
   • מערכות בית חכם – מערכות ממוחשבות לשליטה ובקרה על המכלולים צורכי האנרגיה – ובתוכם מערכות האיקלום והתאורה המלאכותית, ועל המכלולים המקטינים את הצורך באנרגיה וההתממשקות של הנ"ל עם הפעילות של דיירי המבנה

   ושל המערכות בו.

   • מכלולי תאורה בעלי נצילות גבוהה ותכנון מעגלי התאורה באופן יעל המתממשק לתאורה הטבעית ולצורך להשלים אותה ברמה המינימלית הנדרשת.

   התייעלות אנרגטית

   בעוד הייעוץ התרמי מתייחס בעיקרו לתכנון המבנים  כבודדים או כקומפלקס מבנים, ועיקרו הורדת צריכת האנרגיה של המבנים ובחינת ההישגים במדדים הקבועים בתקן 5282 או בתקנים בינלאומיים, הרי כאשר אנו מדברים על התייעלות אנרגטית ההתייחסות העיקרית הינה לפתרונות מערכתיים ברמה של קומפלקסים ומתחמים דוגמת קמפוסים, שכונות וכו עד רמה של בינוי ערים.

   ברמה זו אנו ההתייעלות האנרגטית מושגת משילוב של מספר מהגורמים שפורטו לעיל :

   • הפחתת השימוש באנרגיה ממקורות מתכלים ומזהמים (נפט, פחם וכו) ומעבר לשימוש באנרגיה ממקורות מתחדשים – פנלים פוטו-וולטאים  PV)), מערכת גאותרמית , אנרגית רוח ועוד.
   • יצור מקומי של אנרגיה ברמת יעילות גבוהה במיוחד. הפתרון המקובל – קוגנרציה - מבוסס בדרך כלל יצור חשמל באמצעות  גז טבעי, וניצול החם השיורי להגעה לנצילות אנרגטית גבוהה במיוחד.
   • התווית מיקומים יעילים למתקני יצור האנרגיה בהיבט של הפסדי אנרגיה בתהליך ההולכה והאספקה.
   • ניהול חכם של מכלול המערכות צורכות האנרגיה במרחב הציבורי - המאפשר ניהול דינמי, בקרה ושליטה באמצעות חיישנים מסוגים שונים.
 
 
 
 

תוצרים - ניתוח ה-CFD

 • דוח תרמי בהתאם לדרישות האנרגיה בתקן 5282, לאישור בניה ירוקה.
 • פרטים\חתכי קיר לעמידה בתקן 1045.
x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.