בנייה ירוקה הלכה למעשה
12 בספטמבר 2018
תכנון סביבתי יעיל – חסכון במשאבים
13 בספטמבר 2018

תפקידו של היועץ לבנייה ירוקה בפרויקט 

פעילותו ותפקידו של ה"יועץ לבניה הירוקה" בפרויקט

 

ה"בניה הירוקה" ו"התכנון הירוק" הינם מושגים חדשים יחסית בעולם התכנון והבניה הנובעים מהצורך לבנות נכון יותר ומתחשב יותר, בסביבה ובאנשים.

הצורך בהתמודדות עם דרישות חדשות אלו הביא לצוות התכנון את ה"יועץ לבניה ירוקה". מסמך זה מבהיר מה תפקידו של היועץ לבניה ירוקה בפרויקט.

מהו יועץ בניה ירוקה ?

היועץ לבניה ירוקה הוא הגורם המקצועי בצוות התכנון, בעל הסמכה מטעם גופי התקינה (מכון התקנים הישראלי להסמכה לתקן 5281, USGBC לתקן LEED האמריקני וכו'), אשר מבין ומכיר את מכלול הנושא הירוק ואת המרכיבים שיש להתייחס אליהם בפרויקט הבניה , כגון:

 • המטרות שיש לשאוף להשיגן כדי שפרויקט יהיה "מבנה ירוק", מבנה בר קיימא.
 • דרכי פעולה ופתרונות אפשריים עבור המתכננים, היזם, מנהל הפרויקט והקבלן.

התקנים השונים לקבלת הסמכה כבנין ירוק – דרישות ודרך התנהלות מול הגוף המסמיך.

תפקידיו של היועץ לבניה ירוקה הם:

 • הקניית המתודולוגיה של התפיסה הירוקה:

ריכוז צוות הפרויקט הכולל את היזם, האדריכל וכל היועצים להבהרת המשמעות של תכנון ירוק, דרכי ההתנהלות והתפיסה האינטגרטיבית של התהליך – תהליך זה רצוי שיתקיים מוקדם ככל הניתן כבר בתחילת התכנון.

 • בניית האסטרטגיה התכנונית הירוקה:

ניתוח הפרויקט עם כל צוות המתכננים לבניית האסטרטגיה להשגת היעדים הירוקים הרלוונטים לפרויקט, תוך איזון בין היעדים הירוקים השונים ובין ההיתכנות והכלכליות שלהם.

 • ניווט והנחיית צוות התכנון בפרויקט:

הנחיית האדריכל והיועצים, היזם, הקבלן ומנהל הפרויקט, להשגת היעדים הירוקים לאחר ניתוח הפרויקט, כולל:

 • שיוך היעדים "הירוקים" הרלוונטים לכל אחד מצוות הפרויקט.
 • הגדרת הדרישות והפרמטרים להשגתם.
 • הפניה לתקנים רלוונטיים או לדרישות אחרות בהקשר שלהם.
 • הכוונת היזם, הקבלן ומנהל הפרויקט במכלול הדרישות הירוקות שאינן תכנוניות, כמו:
  • ניהול אתר הבניה.
  • בדיקות מערכות האנרגיה של המבנה.
  • פעולות שצריכות להתבצע לפני אכלוס ועוד.
 • "ניהול תכנון ירוק":

היועץ לבניה ירוקה עורך בקרה רציפה של העמידה ביעדים הירוקים של כל המתכננים באופן המגובה במסמכים, בתכניות ובחישובים הכרוכים בכך.

זהו תהליך דינמי של בדיקה, תיקונים ועדכונים, בקשת תוספות וכו' עד לקבלת התוצאה הנדרשת. מאחר ועדכונים ושינויים של מתכנן אחד משפיעים על האחר, תהליך זה מנוהל בצורה משולבת (אינטגרטיבית) של צוות הפרויקט.

 • ליווי הפרויקט להסמכה כ"בנין ירוק:
 • היועץ לבניה הירוקה הוא הגוף המקשר בין היזם לגוף המסמיך, הפנית שאלות הבהרה הנוגעות לדרישות התקן לבניה ירוקה הרלוונטיות לתחום פעילותם של המתכננים השונים, והטיפול עד לקבלת ההסמכה לבניה הירוקה מטעם המשרד להגנת הסביבה.
 • היועץ לבניה הירוקה, מרכז את כל התכניות מצוות התכנון מוודא כי התכניות מכילות את יישום היעדים הירוקים שהוגדרו ספציפית לכל יועץ ומעבירם לגוף ההסמכה כגון: מכון התקנים הישראלי (ת.י. 5281),גוף התקינה האמריקאי GBCI   (לתקן LEED).
 • היועץ לבניה ירוקה מנהל את הדיאלוג עם הגוף המסמיך - קבלה או דחייה של קרדיט, דרישות לשינויים, עדכונים ותוספות, ואת ניהול המתכננים בצוות לטיפול בדרישות האלו, העברת התיקונים לגוף המסמיך וכו', עד לקבלת ההסמכה.
 • הקנית ידע ופתרונות:

היועץ לבניה ירוקה , או בהגדרה המשקפת באופן נכון יותר את פעילותו : היועץ לאדריכלות ירוקה, אינו בבחינת "עבודת יחיד" אלא למעשה שילוב של מגוון פעילויות מקצועיות של גורמים מקצועיים שונים במשרד היועץ לבניה ירוקה:
ניתוח וחשיבה אדריכלית ותכנונית מול היועצים השונים בצוות התכנון – אדריכלות, תכנון נוף, מיזוג אויר , חשמל ותאורה, יועץ אשפה, יועץ תרמי, יועץ אקוסטיקה, יועץ קרינה ועוד.
היועץ לבניה ירוקה הוא חלק אינטגרלי בצוות התכנון של הפרויקט ולוקח חלק משמעותי ורציף בישיבות תאום התכנון בכל הנוגע לנושא הירוק.

תכנון והרצה של מערך סימולציות רחב הבוחן את החלופות התכנוניות המתגבשות במכלול הנושאים :

 • סימולציה תרמית בהקשר לפתרונות הבידוד של מעטפת המבנה ,השלכה של הצללות ,
  גודל פתחים חתך קיר וכו' לצורך אופטימיזציה של הביצועים האנרגטיים של המבנה.
 • סימולצית רוחות CFD בנושא נוחות תרמית באזור הולכי הרגל, מפלסי הפיתוח וחזיתות הבניין.
 • סימולצית תאורה טבעית לנושא גודל ומיקום פתחים וחלונות בהקשר לרמת התאורה הנדרשת בחללי הפנים השונים.
 • סימולציות הצללות באשר להשפעה ההדדית של המבנים על כמות שעות החשיפה לשמש
   ומיקום הצל  כגורם משפיע על  ההחלטות בנושא הפיתוח והמיקום ההדדי של המבנים בפרויקט.
 • סימולצית חשיפה לשמש המכמתת את כמות הקרינה השעתית והמצטברת הנופלת על גגותחזיתות המבנים  והפיתוח בהקשר לזכויות שמש, יצור אנרגיה מתחדשת משמש ועוד.

 פעילות ניהולית להפעלת צוות הפרויקט: מהיזם והקבלן דרך
האדריכל וכלה בכל היועצים המתכננים הן בהכוונה לישום מירבי של אלמנטים תכנוניים ירוקים, והן
 בהרצת תהליך ההסמכה של המבנה לתקן לבניה ירוקה. – תהליך המתקיים במקביל לתכנון ולביצוע  של הפרויקט.

 

 

 

היועץ לאדריכלות הירוקה ושילובו המשמעותי בצוות התכנון :
על מנת שהיועץ לבניה הירוקה יהיה בעל ערך משמעותי בצוות התכנון,יש הכרח שצוות המשרד ליעוץ לבניה ירוקה יכלול בעלי מקצוע השולטים במגוון הפעילויות השונות המרכיבות את היעוץ הירוק :

אדריכל בעל ניסיון רב וידע עמוק בכל ההקשרים של תכנון ירוק ובמגוון תחומי האדריכלות והתכנון – מאלמנטים האדריכליים הפאסיביים ועד לשילוב המערכות השונות. זאת על מנת להוות גורם התומך באדריכל במיצוי מירב התפיסות והרצונות שלו,  ובה בעת להכיל  את מירב היעדים הירוקים המתאימים לפרויקט.

מערך ממוחשב לניהול סימולציות: 

האדריכלות הירוקה מביאה איתה מהפכה טכנולוגית באדריכלות הקלאסית, ומצעידה אותה למאה ה- 21. לא עוד תחושות בטן והסתמכות על מה שכבר נעשה. מעבר להיבטים הסביבתיים והכלכליים, עולם היזמות המובילה  דורש היום דיוק בהחלטות המבוסס על ניתוחים מדעיים.

סימולציות אלו – סימולציה תרמית, סימולצית רוח CFD, סימולציות תאורה טבעית, סימולצית הצללות, סימולצית חשיפה לשמש ואחרות – נותנות בידי המתכננים, והיזם,  כבר בשלב התכנון המוקדם את הכלים להגיע להחלטות מושכלות ומדויקות, לבחירה נכונה של חומרים, כוונים, מערכות וכיו"ב, ובכך להגיע לתכנון האופטימלי מבחינת חיסכון

לפרטים נוספים צרו עימנו קשר היום

  x
  סייען נגישות
  הגדלת גופן
  הקטנת גופן
  גופן קריא
  גווני אפור
  גווני מונוכרום
  איפוס צבעים
  הקטנת תצוגה
  הגדלת תצוגה
  איפוס תצוגה

  אתר מונגש

  אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

  סייגי נגישות

  למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

  רכיב נגישות

  באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.