אדריכלות ירוקה 
 

אדריכלות ירוקה פרושה אדריכלות טובה יותר, עדכנית ומתקדמת יותר שמעניקה יתרונות משמעותיים לדייר וליזם - וזאת במגוון פרמטרים ובהם יעילות אנרגטית, חסכון במים, מבנים בריאים, העצמת תחושת הרווחה - ה  WELL BEING של הדיירים ועוד, ולהפחתה משמעותית של הפגיעה בסביבה הנגרמת עקב הבינוי, הן בתהליך הבניה והן בשימוש ארוך השנים בהמשך.

מטרת הליבה שלנו כיועצים לאדריכלות ירוקה היא לענות על הצרכים של לקוחותינו ולהגיע ליעדים אלו  על ידי פיתוח מבנים המשלבים באופן המיטבי מערכות פשוטות ולא מסובכות.
המתודולוגיות שלנו משלבות חשיבה במישור האיכותי ובמישור הכמותי.
אנו מספקים פתרונות תכנון המבוססים על אבני היסוד של הקיימות, שלמות סביבתית,  היתכנות כלכלית ובריאות ורווחה.

בעוד האדריכלות הקלאסית מתמקדת בפונקציונליות ובעיצוב, הרי האדריכלות הירוקה מוסיפה על אלו נדבך של ראיה מקיימת במובן ההוליסטי, הרואה את כל התמונה הגדולה. אנו ב-  "וואווא אדריכלות ירוקה בע"מ"  כיועצים לאדריכלות ירוקה ובת קיימא  מחויבים לביצועים הגבוהים ביותר בתכנון הסביבה הבנויה.

 

 

בין תקן ירוק לאדריכלות ירוקה

בתהליך לווי פרויקט לעמידה בתקן אנו בוחנים כיצד ניתן להעביר את הפרויקט המתוכנן לעמידה בדרישות התקן - משפרים את הבידוד התרמי, מאתרים מקום לחדר אופניים,  מוודאים קיום פתרונות הולמים לנושא קרינה וניהול מי נגר, דואגים לאלמנטי אינסטלציה ותאורה חסכניים ויעילים וכיו"ב.
לעומת זאת בתהליך ה"יעוץ לאדריכלות ירוקה" אנו, כשותפים מרכזיים בצוות התכנון , מובילים את המהלך בו פרויקט "רגיל" הופך לפרויקט בר קיימא מתקדם.

תקני הבניה הירוקה - 5281, LEED, BREAM ועוד, משמשים ב-WAWA - אדריכלות ירוקה בע"מ כנקודת המוצא הבסיסית בלבד לתכנון בר-קיימא. בעוד שהיעוץ שלנו  לאדריכלות הירוקה בא להעלות  את הפרויקט הרבה מעבר למסגרת התקנים האלו, להישגים משמעותיים וגבוהים יותר בהיבטים של יעילות אנרגטית, חיסכון בהוצאות תפעול ותחזוקה, סביבת מגורים, לימודים ועבודה בריאה יותר המאפשרת חיוניות, פרודוקטיביות והישגים גבוהים יותר.

היועץ לאדריכלות ירוקה

היועץ לאדריכלות הירוקה , כשותף מרכזי בצוות התכנון, נוגע בפעילותו - כמנווט, מציף חלופות ורעיונות, ממליץ ובודק - במכלול הישומים התכנוניים התורמים למבנה להיות מבנה בר קיימא, וזאת בכל הדיסציפלינות התכנוניות של הפרויקט: אדריכלות, אדריכלות נוף והידרולוגיה. אדריכלות פנים, חשמל ותאורה. אינסטלציה ומיזוג אויר. קרינה, אקוסטיקה סביבה, אשפה ועוד.
 וכמובן גם הנדסה אזרחית, בהקשר של פתרונות המשפיעים על הגאומטריה של המבנה: פתיחת חלונות או פטיו או שינוי פרופורציות אגף לטובת תאורה טבעית ואוורור טבעי, חתכי הקירות לשיפור הבידוד תרמי, עובי תקרות עקב הקטנת עומסים כתוצאה מהקטנת הצ'ילרים, חומרים - בהקשר לשימוש בחומרים ירוקים, בשימוש חוזר בחלקי מבנים ועוד.

החדשנות הגלומה בתכנון בר קיימא והמצוינות של המבנים אליה אנו מובילים דורשים מלבד ידע עמוק ורחב, נסיון רב ו"אינטואיציה תכנונית" כזו ששרתה את האדריכלות הקלאסית, גם הישענות על השימוש בכלים המתקדמים והחדשניים ביותר לניתוח כמותי של התכנון לשלביו בפרמטרים הירוקים השונים.
 ניתוח זה הנעשה במגוון סוגי הסימולציות הנמנות על המתקדמות והמדויקות בעולם, מהווה כלי מרכזי בתהליך התכנון הירוק המתקדם.

הניתוח כולל מודלים וסימולציות לצריכת אנרגיה המכמתות ומאתרות  את בעיות המפתח  בתכנון המוקדם של הפרויקט, ואשר מביאות אותו בתהליך פרמטרי לאופטימיזציה של הביצועים האנרגטיים תוך בדיקה, ניתוח והתאמות מתבקשות  של האדריכלות ושל המערכות.
בין הסימולציות המרכזיות הנוספות המשמשות אותנו נמנה את סימולצית הרוח CFD הבוחנת את התנאים הנוצרים במרחבים הציבוריים החיצוננים בכל המפלסים, סימולציות להצללה וחשיפה לשמש התומכות בהחלטות על מיקום וגודל פתחים, על היתכנות וכלכליות יצור אנרגיה חלופית ועוד, סימולציות ולתאורה טבעית הבוחנת את הת­כנון הפנימי בהקשר זה, ומביאה לשינויים ושיפורים כנדרש, סימולציה לאוורור פנימי במבנה לטובת בחינת הנוחות התרמית ועוד.
ובנוסף, אנו מפתחים במשרדנו כלי תוכנה יחודיים המהווים כלי משמעותי בתהליך התכנון הירוק המתקדם והמוביל.

לסיכום  הנ"ל – ה"יועץ לאדריכלות הירוקה" הינו למעשה שותף מרכזי בצוות התכנון המכיל מומחים רבים בדיסציפלינות שונות – אדריכלות, אדריכלות פנים, מערכות אלקטרו מכניות, מערכות יצור אנרגיה וסימולציות לסוגיהן התומכות בתהליך התכנון לכל אורכו.
אי לכך מובן כי צוות "היועץ לאדריכלות הירוקה" - בהיותו גורם תכנוני מרכזי ואינטרדיסציפלינרי - נידרש לראיה אינטגרטיבית ומקיפה, שעיקרה שילוב בין ההבנה העמוקה של התפיסה התכנונית של אדריכל הפרויקט ופתרונות היועצים, לבין הידע והתובנות שלו את מרכיבי התכנון הירוק הנסמך גם על סימולציות רבות.
ולכן צוות ה"יועץ לאדריכלות בת קיימא" ברמתה הגבוהה נדרש לכלול אדריכל בעל ניסיון עשיר במכלול מרכיבי המרחב הבנוי: החל מבינוי ערים, ופיתוח אדריכלי סביבתי. דרך תכנון מגורים, מרכזים מסחריים, ומבני משרדים ואדריכלות פנים, המבין פרויקטים על כל מורכבותם ועל הסינתזה הנדרשת בין הפתרון הפונקציונאלי והעיצובי במסגרת המגבלות של תב"ע, דרישות המזמין, מגבלות תקציביות, דרישות המערכות וכל זאת תוך כדי שמירה על הראיה התכנונית של אדריכל הפרויקט.
ולצידו מומחים לסימולציות ולמערכות, כאשר האינטגרציה והסינרגיה בין כל תוצרי מוקדי הידע האלו יוצרת את תהליך היעוץ האופטימלי. 

מעיקרי התפיסה שלנו

היועץ לאדריכלות ירוקה הינו כלי התורם משמעותית לתהליך התכנון של פרויקט. תפקידו הוא לחשוף בפני אדריכל הפרויקט אפשרויות נוספות על מנת להוביל לאופטימיזצית התכנון, לאתגר את היועצים המתכננים למתוח את הפתרונות המקובלים, לשקול יישום פתרונות חדשניים ושונים, לקדם את החשיבה האינטרדיסציפלינרית בין כל המתכננים לטובת שיפור הביצועים של המבנה, שיפור הנוחות לדיירים ושמירה על כדאיות כלכלית ליזם.

אנו דוגלים ומקדמים את  כיווני תכנון המבוססים על מיצוי הפתרונות הפאסיבים של המבנה – תוך שילובם בניצול מירבי של ההזדמנויות והנתונים הסביבתיים על מנת להביא לשיפור החוויה האנושית בפרויקטים שלנו תוך דגש על ישומים תכנוניים המשפרים את הבריאות, התפוקה ותחושת הרווחה של דיירי הפרויקטים

אנו מובילים את הפרויקטים להם אנו מייעצים לפתרונות תכנוניים מתקדמים אבל פרגמטיים, פתרונות יצירתיים,  מעשיים ואטרקטיביים, המסתמכים על הנסיון והידע הנרחב שלנו בעקרונות האדריכלות הירוקה משולב באיסטרטגיות, טכנולוגיות וכלים אנליטיים מתקדמים, ובמתודולוגיות המשלבות חשיבה במישור האיכותי ובמישור הכמותי כאחד.

אנו מובילים את תהליך התכנון  לאיתור וזיהוי אסטרטגיות תכנון בר קיימא, ולהוכיח את יעילותן באמצעות חישובים וסימולציות, לתעדף פתרונות, ולהביא  בסופו של תהליך התכנון לפרויקט בר קיימא המאופיין בביצועים גבוהים במיוחד.
הגישה התכנונית שלנו הינה מהמאקרו אל המיקרו תוך ההתמקדות בניצול מירבי של ההזדמנויות והנתונים  הסביבתיים, ולשיפור החוויה האנושית בפרויקטים שלנו.
ביעוץ שלנו אנו מתייחסים "לתמונה הגדולה" באשר למטרות, למדיניות התכנון לטווח ארוך, ונסמכים על אנליזות טכניות לבחינת אסטרטגיות התכנון לשימוש לטווח ארוך בהקשר לנושא העלויות.
אנו מייעצים ומובילים את הפרויקטים  לפתרונות תכנוניים יצירתיים, מעשיים ואטרקטיביים, הנסמכים על הידע הנרחב שלנו בעקרונות האדריכלות הירוקה משולב באסטרטגיות, טכנולוגיות וכלים אנליטיים מתקדמים.

 
 
 
 
x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.